Chào mừng bạn đến với Ngôi Nhà Đồ Chơi

Các trò chơi tư duy trí tuệ Việt Nam dành cho bé

TRÒ CHƠI TOÁN CỘNG THIÊN TÀI NHỎ

– Chất liệu an toàn cho bé
– Kết hợp giáo dục cùng giải trí
– Giúp bé rèn luyện kỹ năng toán học
– Mang đến niềm vui cho bé cùng người thân, bè bạn

TRÒ CHƠI TRÒN 10

– Chất liệu an toàn cho bé
– Kết hợp giáo dục cùng giải trí
– Giúp bé rèn luyện kỹ năng toán học
– Mang đến niềm vui cho bé cùng người thân, bè bạn

Tròn 10 là trò chơi đề cao tính chiến thuật , rèn luyện khả năng toán học với các phép tính cộng và óc quan sát của trẻ 

TRÒ CHƠI CỜ MA TRẬN TRÍ TUỆ CHO TRẺ EM

– Chất liệu an toàn cho bé
– Kết hợp giáo dục cùng giải trí
– Giúp bé rèn luyện kỹ năng toán học
– Mang đến niềm vui cho bé cùng người thân, bè bạn

TRÒ CHƠI CỜ 10 RÈN LUYỆN PHÉP TOÁN CỘNG CHO BÉ

– Chất liệu an toàn cho bé
– Kết hợp giáo dục cùng giải trí
– Giúp bé rèn luyện kỹ năng toán học
– Mang đến niềm vui cho bé cùng người thân, bè bạn